Dictionary Syuba - Nepali


पीन [pin] n दाजुभाई-दिदीबहिनी brothers and sisters, sisters and brothers
पीन ङी [pin ŋi] दुई सन्तान/दुई जना two children (Sem. Domain: 2.6.4.8 - दौंतरी समूह)
पीपी / लीक्‍पा [pipi / lik‍pa] n केटाको लिङ्ग penis (Sem. Domain: 2.6.2.2 - यौन आकर्षण)
पीःप्‍रु [ᶫpip‍ru] n छाउरो, बच्‍चा puppy (Sem. Domain: 6.3.1.6 - बिरालो; 6.3.1.4 - सुँगुर)
पीमा [pima] n साझा partnership (Sem. Domain: 8.3.5.3 - साझा; 4.3.4.5 - भाग गर्नु; 8.1.1.1.2 - दुई)
पीमु [pimu] n घुँडा knee (Sem. Domain: 2.1.6 - हड्डी, जोर्नी; 2.1.1.3 - नाक)
पीरा [pira] n पिरा seat made from plank (Sem. Domain: 6.5.2.3 - तला; 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन)
पीँरी [piri] n पिँढी porch, step outside the wall of the house (Sem. Domain: 6.5.1.4 - घरको बाहिर)
पीःरुक [ᶫpiruk] n माला (केटीले घाँटीमा लगाउने माला) ornament garland (Sem. Domain: 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा; 8.3.3.3.1 - सेतो; 5.4.1 - गहना)
पीःरुसीङ [ᶫpirusiŋ] n पैयूँ local Nepali cherry
पीःर्न [ᶫpirn] n व्याज interest (Sem. Domain: 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु)
पीःल [ᶫpil] n मौरीको गोलो crowd of bees
पीली [pili] n सुनुवार Sunuwar (caste) (Sem. Domain: 4.1.9.9 - जाति; 9.7.1.3 - कुल नामहरू)
पीःल्‍ताम्‍जे [ᶫpil‍tam‍dze] v गुजुल्टिनु to intertwine (e.g. string) (Sem. Domain: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु)
पीःल्‍तुम्‍जे [ᶫpil‍tum‍dze] v घेर्नु to encircle (Sem. Domain: 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु)
पीस्‍योरोक [pisʲorok] n कछाड, धोती type of dress for man like sari (Sem. Domain: 5.3.3 - परम्‍परागत लुगाफाटा; 5.3 - लुगाफाटा; 5.3.1 - पुरूषहरूको लुगाफाटा)
पु [pu] n भुत्ला, रौँ hair (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल; 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 1.6.2.1 - चराको अङ्गहरू)
पुः₁ [ᶫpu] n छोरा son (Sem. Domain: 2.6.6.7 - अधिकार प्राप्‍त गर्नु; 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 8.4.6.5.2 - बुढो)
पुः₂ [ᶫpu] n बाफ steam
पुः डोजे [ᶫpu ᶫɖodze] v हावा जानु to leak (air)
पुःक्‍याङ्‍जे [ᶫpukʲaŋ‍dze] v डढिनु (फुल्नु) to swell up (Sem. Domain: 2.1.8.2 - पेट)
पुगा [puga] n पुवा type of porridge made by frying rice-flour in ghee and boiled in water
पुःङ [ᶫpuŋ] n रास, थुप्रो heaps (Sem. Domain: 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन)
पुङ्‍गा [puŋ‍ga] n तोरी mustard (Sem. Domain: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु; 1.2.3.2 - तेल)
पुःङ्‍गु [ᶫpuŋ‍gu] n खच्‍चड mule (Sem. Domain: 3.5.5.1 - अश्लीलता; 6.3.1 - घरपालुवा जनावर)