शब्दकोश स्युबा – नेपाली


पेचा [petsa] n सानो डाली, सानो टोकरी small basket (Sem. Domain: 6.6.4.2 - डोको र गुन्द्री बुन्‍नु; 5.6.3 - थालहरू धुनु)
पेःचा [ᶫpetsa] n मुडुलो having the hair shorn off (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल; 5.4.3.5 - केश कटाइ)
पेःजे [ᶫpedze] v गर्नु to do (Sem. Domain: 6.8.3.3 - कन्‍जूस; 4.2.6.2 - खेलहरू; 5.4.5 - जिउमा तेलले मालिस गर्नु; 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी; 4.8.4 - शान्‍ति; 6.1.2.3.3 - व्‍यस्‍त; 3.2.5.2 - विश्‍वास नगर्नु; 3.5.1.2.1 - उद्‍घोषण; 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 9.2.2 - क्रिया बिशेषणहरू; 8.3.2 - बुनोट, रचना; 2.3.1.4 - देखाउनु, देखोस्; 7.3 - चल्‍नु; 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु; 4.8.3.6.5 - जासुस गर्नु; 6.1.2.3.2 - कडा काम गर्नु; 4.8.4.9 - पुन:मिलन; 7.9.4 - मर्मत गर्नु; 7.8.3 - काट्‌नु; 3.5.1.2.8 - जोड दिनु; 7.2.4.1.2 - रेलको लिक; 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु; 4.4.4.1 - दया हुनु; 2.5.6.2 - ज्‍वरो; 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु; 6.8.3.4 - बिन्‍ती गर्नु; 4.8.4.4 - सहमत हुनु; 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु; 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान; 7.2.4 - यात्रा; 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु; 6.7.9 - यन्‍त्र; 4.3.4 - असल गर्नु; 6.6.1.4 - लुगा बुन्‍नु; 8.4.7 - लगातार, टिक्‍नु; 3.5.1.1.4 - थोरै बोल्‍नु; 6.3 - पशु पालन; 4.8.4.7 - क्षमा गर्नु, दिनु; 4.9.2 - अलौकिक; 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु; 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु; 4.3.4.2 - मद्दत; 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु; 3.5.1.1.1 - कराउनु; 3.3.3.1 - सुझाव; 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 6.9.6 - बिमा; 6.8.9.3 - पैसा बलपूर्वक प्राप्‍त गर्नु, खोस्‍नु; 4.3.4.8 - अपहरण्‍; 4.1.3.1 - पहिलो चोटिको भेट; 2.6.6.1 - मार्नु; 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला); 6.6.2.1 - धातु झिक्‍न भुईं खन्‍नु; 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू; 7.9.3 - बिगार्नु; 6.2.1 - बढिरहेको बाली; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु; 6.8.2.7 - कमाउनु; 3.3.2.1 - सहमति दिनु; 6.1 - काम; 7.2.6.2 - दमन गर्ने काम; 2.3.1.1 - हेर्नु; 6.1.2.5.1 - सम्‍मेलन आयोजना गर्नु; 6.5.1 - भवन; 3.2 - सोच्‍नु; 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल; 3.5.1.4 - अरूहरूसित बोल्‍नु; 7.2.5.1 - पहिले जानु; 6.8.7 - हिसाब गर्नु; 2.6.1.2 - विहे; 2.6.1.5 - भावुक प्रेम; 6.6.4 - सीप, कला; 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु); 3.3.1.2 - चुन्‍नु; 6.8.1 - धन हुनु; 6.2.7 - किसानहरू)
पेजेकी [pedzeki] n लोती lobe of the ear (Sem. Domain: 2.1.1 - शिर)
पेज्‍या [pedzʲa] n पुस्तक, किताब, लामाको पुस्तक, लामाले पढ्ने पुस्तक book (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 3.1.2.2 - सूचना; 4.9.5.9 - उपवास; 3.5.7.2 - लिखित वस्‍तु; 4.9.1 - परमेश्‍वर; 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या; 4.9.3.1 - धार्मिक (पवित्र) लेखहरू; 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ)
पेटी [peʈi] n पेटी raised platform around a house (Sem. Domain: 5.9 - बस्‍नु, रहनु)
पेदाम [pedam] n कथा story (Sem. Domain: 3.5.4.3 - गाउँखाने कथा; 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या; 3.5.4.1 - कथा, पौराणीक कथा)
पेःन [ᶫpen] n झुप्पा, मुठा bundle (Sem. Domain: 8.1.5.1 - केही)
पेःनाङ्‍मु [ᶫpenaŋ‍mu] n कल्चुँरा type of bird
पेःन्‍जे [ᶫpen‍dze] v थाल्नु, शुरू गर्नु (तान बन्‍नुमा प्रयोग) to start (when talking about weaving with a loom)
पेःन्‍पीःजा [ᶫpen‍ᶫpidza] n आइमाई woman (Sem. Domain: 2.2.5 - रगत बग्‍नु, रगत)
पेःपा [ᶫpepa] n भोटे Tibetan (caste) (Sem. Domain: 4.1.9.9 - जाति; 9.7.1.3 - कुल नामहरू)
पेःपा खी [ᶫpepa kʰi] n भोटे कुकुर type of dog (Sem. Domain: 9.7.3.1 - जनावरहरूको नामहरू)
पेपे [pepe] n जुका leech (Sem. Domain: 1.6.1.9 - साना जनावरहरू; 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा)
पेःबे [ᶫpebe] n श्रीमान husband (Sem. Domain: 2.6.1 - विवाह)
पेःमा [ᶫpema] n बालुवा sand (Sem. Domain: 6.6.2.8 - ईंटको काम गर्नु; 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 1.7.1 - प्राकृतिक)
पेमा मार्कु [pema marku] n डिजेल diesel fuel (Sem. Domain: 6.6.2.6 - तेल र ग्‍याँसको काम गर्नु)
पेःमु [ᶫpemu] n बगर beach (Sem. Domain: 1.3.1 - पानीका भागहरू)
पेमुर [pemur] n धुपौरो censer (Sem. Domain: 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु; 5.1 - घरायसी समानहरू)
पेःमे [ᶫpeme] n स्त्री, श्रीमती, बुढी, स्वास्‍नी, जोई wife (Sem. Domain: 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु; 4.1.9.1.4 - छोरा, छोरी; 2.6.5.2 - आइमाई; 5.6.4 - लुगा धुनु; 2.6.1 - विवाह)
पेम्‍बुटी [pem‍buʈi] n पेमबुटी Pembuti (name of a person) (Sem. Domain: 9.7.1.1 - व्यक्तिवाचक नामहरू)
पेःर्का [ᶫperka] n लट्ठी, लाठी/लौरी stick (Sem. Domain: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु; 6.7.2 - पिस्‍ने समान; 2.5.4.1 - अन्‍धा; 7.9.3 - बिगार्नु)
पेःलु [ᶫpelu] n कविता poem
पेःलुक [ᶫpeluk] n च्याङ्‍ग्रा type of mountain goat (Sem. Domain: 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू)
पेःलेन [ᶫpelen] n ऋण debt (Sem. Domain: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु; 6.8.5 - उधारो लिनु; 6.8.5.3 - ऋणी हुनु; 6.8.2 - दौलत सन्‍चय गर्नु; 6.8.5.2 - धितो राखेको चीज, धितो राख्‍नु)