Dictionary Syuba - Nepali


माः- / मेः- [ᶫma / ᶫme] नकारात्मक जनाउने शब्द negative marker
माइ [mai] n मकै maize (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना; 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा)
माःइ [ᶫmai] n भैँसी buffalo (Sem. Domain: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना; 6.2.2.3 - खेत मल्नु; 1.6.1.1 - स्‍तनधारी; 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र)
माःइ आमा [ᶫmai ama] n माउ भैँसी buffalo (female) (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)
माःइ पीःउ [ᶫmai ᶫpiu] n भैँसी पाडी, पाडो buffalo calf (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)
माःइबा [ᶫmaiba] adj खराब, नराम्रो bad (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन; 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु; 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे; 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच; 6.5.1.1 - घर; 4.8.4.6 - पश्‍चात्ताप गर्नु; 3.2.1.4 - मूर्ख; 6.1.2.2.2 - बेकामको; 4.7.5.8 - साँचो देखाउनु, समर्थन गर्नु; 2.1.1.2 - कान; 1.2.3.3 - ग्‍याँस; 4.8.2.2 - खराब कुराको लागी लड्‌नु; 5.6.1 - सफा, फोहोर; 3.2.5.3 - शङ्का; 4.3.1.1 - खराब, अनैतिक; 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु; 4.8.4.5 - दाबी अस्‍वीकार गर्नु, साँचो ठान्‍नु; 4.4 - सफलता, संकट; 4.8.4.8 - शान्‍ति बनाउनु; 4.3.4.4.2 - शोषण गर्नु; 8.3.7.1 - नराम्रो; 4.5.4.6 - अधिकार विरुद्व विद्रोह; 9.3.5 - विशेषकको विशेषता; 7.9.3 - बिगार्नु; 2.2.8 - दिसा गर्नु, दिसा; 8.3.7.9 - महत्‍व; 4.3.4.1 - खराब गर्नु; 3.4.1.1.6 - सन्‍तोष; 3.2.2.2 - जाँच गर्नु; 2.5.5 - रोगको कारण)
माकालु [makalu] n मकालु Makalu (name of a mountain) (Sem. Domain: 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)
माःक्‍पा [ᶫmak‍pa] n 1बहिनी ज्वाइँ, भिनाजु brother-in-low (Sem. Domain: 4.1.9.2.2 - (मानिसहरूको विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित) साइनो) 2छोरी ज्वाइँ son-in-low
माःक्‍पा सेम्‍बा [ᶫmak‍pa sem‍ba] n नयाँ जुवाईँ (दुलाहा) brother-in-low (Sem. Domain: 2.6.1.2 - विहे)
माक्‍मीः [mak‍ᶫmi] n सेना army, troop, regiment (Sem. Domain: 4.8.3.6.1 - सेना)
मागा [maga] n चोट hurt, bruise (Sem. Domain: 4.4.2 - संकट; 7.7 - शारीरिक धक्‍का)
माःङा [ᶫmaŋa] adj धेरै, थुप्रै many (Sem. Domain: 8.1.4 - धेरै)
माःङ्‍क्‍योक [ᶫmaŋ‍kʲok] adv पुगी सरि possessed
माङ्‍ज्‍युङ [maŋ‍dzʲuŋ] n पानी चरेको (आलु, पिँडालु, इस्कुस इत्यादि) rotten
माःङ्‍बु [ᶫmaŋ‍bu] adj धेरै, बढी much, many, more (Sem. Domain: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर; 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु; 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु; 3.4.1 - असल लाग्‍नु; 9.3 - धेरै; 7.5.5.1 - विघटन गर्नु; 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल; 6.6.2.4 - माटोको काम गर्नु; 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु; 2.1.1.3 - नाक; 8.2.7.2 - खुकुलो; 6.9.5 - अर्थशास्‍त्र; 2.5.6.1 - पीडा; 3.5.1.5 - सोध्‍नु; 9.3.1.1 - ठूलो अक्षांश (मात्रा); 8.3.7 - राम्रो; 9.4.4.3 - सम्‍भाब्‍य; 1.6.6 - पशु समूह; 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु; 6.8.4.3.1 - महङ्गो; 9.3.1 - अक्षांस; 8.4.6.5.2 - बुढो; 2.3.1.1 - हेर्नु; 2.3.2.3 - आवाजको किसिम)
माःङ्‍बु च्‍योःङ्‍रा [ᶫmaŋ‍bu ᶫtsʲoŋ‍ra] adv धेरै जसो usually, mostly (Sem. Domain: 9.6.2.2.1 - सामान्‍य; 8.1.5.4 - प्राय, सबै)
माःङ्‍बु-माःङ्‍बु [ᶫmaŋ‍bu-ᶫmaŋ‍bu] adj धेर-धेरै many-many (Sem. Domain: 8.1.4 - धेरै)
माःङ्‍बुरा [ᶫmaŋ‍bura] adj बेसरी more (Sem. Domain: 3.5.1.2.6 - दोहोर्‍याउनु; 6.2.4.5 - तिरष्कृत वनस्‍पतिहरू; 8.1.3.1 - धेरै; 8.3.3.3.7 - धेरैथरि रङ्गाएको; 6.8.1.2 - धनी; 2.2.6 - पसिना; 3.4.2.2.2 - आत्तिएको)
माङ्‍रे [maŋ‍re] n जुँगा moustache (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल; 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू)
माची [matsi] n अपमान, असमान offense (Sem. Domain: 4.5.5.2 - सम्‍मान कमी)
माःच्‍ची [ᶫmat‍tsi] adj अलि तल little down (Sem. Domain: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल)
माछापुच्‍छारे [matsʰaput‍tsʰare] n माछापुच्छ्रे Machhapuchhare (name of a mountain) (Sem. Domain: 9.7.2.7 - हिमालका नामहरू)
माजीसाङ [madzisaŋ] n भोटे पाती type of incense tree
माःटाङा / माःटाक [ᶫmaʈaŋa / ᶫmaʈak] n पैसा money
माटी माःर्कु [maʈi ᶫmarku] n मट्टी तेल kerosene (Sem. Domain: 5.5.2 - आगो जोगाउनु)