Dictionary Syuba - Nepali


मेःराक [ᶫmerak] n डढेलो forest-fire (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति)
मेःराङ [ᶫmeraŋ] जना person
मेःर्च्‍याक [ᶫmertsʲak] n 1चकमक flint-stone (Sem. Domain: 2.3.1.9 - कुनैचीज हेर्न प्रयोग गर्ने वस्तु) 2सलाई matchstick
मेःलाङ [ᶫmelaŋ] n सराङ bamboo basket placed over the hearth (Sem. Domain: 6.6.3.2 - काठ)
मेःलीङ [ᶫmeliŋ] n चाडपर्व, चाड festival (Sem. Domain: 4.2.2.2 - चाड, प्रदर्शन)
मेःले [ᶫmele] n चिल eagle (Sem. Domain: 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू)
मेलेप्‍चे [melep‍tse] adj अनुपस्थित absent, not present (Sem. Domain: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित)
मेःलोक्‍पा [ᶫmelok‍pa] adj मनपरी use obscene word (Sem. Domain: 3.5.1.1.8 - साधरण हिसाबले बोल्‍नु)
मेःलोःक्‍पा तेङ्‍जे / लाचे [ᶫmeᶫlok‍pa teŋ‍dze / latse] v अश्लील शब्द प्रयोग गर्नु वा देखाउनु to use obscene words or display (Sem. Domain: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर)
मेःलोङ [ᶫmeloŋ] n सीसा, ऐना glass, mirror (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा; 5.6.1 - सफा, फोहोर; 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु; 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान; 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू; 2.3.1.7 - प्रतिबिम्‍बित हुनु, ऐना)
मेःल्‍दोक [ᶫmel‍dok] n अँगार coal
मेःस्‍या [ᶫmesʲa] n भुतभुते live coal with ashes (Sem. Domain: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा)
मेःस्‍युर [ᶫmesʲur] n आगोको लप्को bonfire (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु)
मेःस्‍योङ [ᶫmesʲoŋ] n ढुङ्ग्री pipe or tube used for blowing the fire (bamboo) (Sem. Domain: 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 5.1 - घरायसी समानहरू)
मोः [ᶫmo] 1n बर्मा, जोखाना divination (Sem. Domain: 4.9.4.7 - साइत, जोखना हेराइ; 9.7.2.1 - देशका नामहरू) 2pro उनी she
मोगेन्‍दी [mogen‍di] n हली ploughman, person who plough land for cultivation, (Sem. Domain: 6.2.7 - किसानहरू)
मोङ [moŋ] n गुप्त अङ्गा वरिपरिको रौँ pubic hair (Sem. Domain: 2.1.5 - कपाल; 2.2 - शरीरको कार्यहरू)
मोजे [modze] v जोत्नु to plough (Sem. Domain: 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु; 6.2.8 - कृषि उपकरणहरू; 6.2.5.2 - बाली नहुनु; 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु; 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू; 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन; 6.2.4 - खेतको रेखदेख गर्नु; 6.2.9 - खेतीयोग्य जमिन; 6.2.2 - जमिनको तयारी; 6.1 - काम; 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन)
मोःज्‍याङ [ᶫmodzʲaŋ] n प्रेमीका lover (Sem. Domain: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका)
मोटे / मोटी [moʈe / moʈi] n भटमास soya bean (Sem. Domain: 6.2.5.1 - अगौटे (पहिलो) फलहरू; 1.2.3.2 - तेल)
मोने [mone] n अछेता unbroken rice, grain offered in worship or used in religious ceremonies
मोबेल [mobel] n मोबाइल cellphone (Sem. Domain: 3.5.9.2 - दूरसञ्‍चार; 3.5 - सञ्चार गर्नु)
मोःराङा / मोःराङ्‍मु [ᶫmoraŋa / ᶫmoraŋ‍mu] n विधुवा widow (Sem. Domain: 4.1.9.3 - विधवा, विधुर; 2.6.1 - विवाह)
मोलाम [molam] n आशिष blessing (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 3.5.1.4.5 - एक स्‍वरमा बोल्‍नु)
मोलाम पेज्‍या [molam pedzʲa] n आशिष पुस्तक type of lama's book (Sem. Domain: 8.2.5.1 - ग्रन्‍थ)