Dictionary Syuba - Nepali


ला [la] n 1आत्मा, सातो soul (Sem. Domain: 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन; 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा; 3.1 - प्राण, आत्‍मा; 3.2.6 - सम्‍झनु; 2.2.1 - सास; 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता) 2भाडा, ज्याला rent, wages (Sem. Domain: 6.8.4.6 - ज्‍याला, भाडा; 6.8.5 - उधारो लिनु; 6.9.2 - परिश्रम; 6.1.1 - कामदारहरू)
लाः [ᶫla] n हिमाली भाग, लेक highland area (Sem. Domain: 1.2 - संसार)
लाः पाःलाङ [ᶫla ᶫpalaŋ] n चौँरी yak
लाइतीजे [laitidze] v लगाउनु to place (Sem. Domain: 2.5.7 - रोग उपचार; 6.8.5.1 - सापट दिनु; 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 2.3.1.1 - हेर्नु; 3.2 - सोच्‍नु; 2.3.1.9 - कुनैचीज हेर्न प्रयोग गर्ने वस्तु)
लाःका [ᶫlaka] n मानौँ suppose (Sem. Domain: 9.4.4.6.1 - मान्नु)
लाकाम [lakam] n लगाम rein (Sem. Domain: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु)
लाःकारा लाःना [ᶫlakara ᶫlana] adv भन्‍नै पर्दा if must to say (Sem. Domain: 9.4.5.1 - मूल्‍याङ्कर्ता)
लाःकासुना [ᶫlakasuna] adv भन्दा खेरी while more than (Sem. Domain: 3.5.1.2.6 - दोहोर्‍याउनु; 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय)
लाःक्‍पा [ᶫlak‍pa] n हात hand (Sem. Domain: 4.2.6.2 - खेलहरू; 2.6.6 - मर्नु; 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु; 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू; 4.2.6.2.1 - भकुण्‍डोखेल; 4.1.1 - मित्रता; 2.5.2.4 - दाँत मक्‍किनु; 4.3.4.2 - मद्दत; 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख; 3.5.1.1.2 - चूपचापले बोल्‍नु; 7.5.4 - बाँध्‍नु; 2.1.3.3 - औंला, खुट्टाको बुढी औंला; 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु; 4.2.6.1.1 - तास खेल; 2.1.3 - हात, खुट्‌टा; 7.9.3 - बिगार्नु; 2.2.6 - पसिना; 7.2.7.3 - पर्खनु; 6.4.5 - माछा मार्नु)
लाःक्‍पा काम्‍बु [ᶫlak‍pa kam‍bu] n बाँदर monkey
लाःक्‍पा तान्‍दी [ᶫlak‍pa tan‍di] n ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र astronomy (Sem. Domain: 3.6.6 - विज्ञान; 4.9.4.1 - इन्‍द्रजाल, टुना)
लाःक्‍पु [ᶫlak‍pu] adj बढि more
लाःख्‍ती [ᶫlakʰ‍ti] adj हाताहाती, नगद hand cash (Sem. Domain: 6.8.6 - पैसा)
लाःगोर [ᶫlagor] n जाँतो grinding-stone (Sem. Domain: 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 6.2.4.3 - सिंचाइ गर्नु; 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु)
लाःगोर बु [ᶫlagor ᶫbu] n जाँते कीरा type of insect
लाग्याम [lagjam] n आत्मा soul (Sem. Domain: 4.9.2 - अलौकिक)
लाग्‍याम छाग्‍याम [lag‍jam tsʰag‍jam] adv सातोपुत्लो consciousness (presence of mind)
लाङ [laŋ] n 1खानी mine ex. तोःलाङला डोजेला ङाःमुरा डोकोँ। ढुङ्गा खानीमा जानलाई बिहानै जानु पर्छ। (Sem. Domain: 6.6.2.5 - काँचको काम गर्नु) 2गोरु ox (Sem. Domain: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना; 6.3.1.1 - गाईवस्तु; 4.2.6.4 - जुवा; 6.2.2.3 - खेत मल्नु; 6.3.1 - घरपालुवा जनावर)
लाङ बु [laŋ ᶫbu] n गोरु कीरा type of insect (Sem. Domain: 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा)
लाङा [laŋa] n कुँडे pot for heating milk
लाङ्‍गेरे [laŋ‍gere] adv मगन्ते beggar (Sem. Domain: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण)
लाःङ्‍ग्‍युर [ᶫleŋ‍g‍jur] n हतासो handle of grinding-stone (Sem. Domain: 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट; 5.2.1.2.3 - पीठो पिंध्‍नु)
लाङ्‍जे [laŋ‍dze] v 1उठाउनु to wake (Sem. Domain: 5.4.3.4 - केशको शैली; 6.8.4.1 - किन्‍नु; 7.1.3 - ढल्‍कनु; 2.5.1.1 - बिमारबाट निको हुनु; 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु; 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु; 7.1.1 - उभिनु; 3.5.1 - भन्‍नु; 2.4.4 - थाकेको; 1.3.2.6 - ज्‍वारभाटा; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु; 3.4.2.2 - खेद प्रकट; 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क; 4.8 - झगडा, विरोध; 4.8.4.3 - शान्‍त गराउनु, फुल्‍याउनु) 2माग्नु to demand (Sem. Domain: 6.8.5 - उधारो लिनु; 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु; 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु)
लाःङ्‍जे [ᶫlaŋ‍dze] v उभिनु, उठ्नु to stand (Sem. Domain: 8.3.1.4.2 - झुकाउ, भिरालो; 7.2.5 - सम्‍मिलित हुनु; 5.7.3 - बिँउझनु; 2.3.1.5 - देख्‍न सकिने; 3.5.1.5.1 - उत्तर; 7.2.1.1 - हिँड्‌नु; 7.1.1 - उभिनु; 2.6.2.3 - अनैतिक यौन सम्‍बन्‍ध; 3.5.1.2 - बिषय बारे छलफल)
लाङ्‍डुक [laŋ‍ɖuk] n बहार, बाछो calf (Sem. Domain: 6.3.1.1 - गाईवस्तु)