Dictionary Syuba - Nepali


सायु [saju] n भुकम्प, भुइँचालो earthquack (Sem. Domain: 1.2.1.7 - भुइँचालो; 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी)
सार [sar] n पोरो (मदानीको पोरो) plate of the churning stick
सारो चीग [saro tsig] adv एकसरो one-fold (Sem. Domain: 6.6.1.1 - लुगा)
सार्क [sark] n सार्क shark fish, SAARC (Sem. Domain: 1.6.1.1.7 - समुद्री स्‍तनपायी वा स्तनधारी)
सार्खार [sarkʰar] n सरकार government (Sem. Domain: 9.6.3.8 - आदरार्थीहरू; 6.5.4 - भौतिक संरचना)
सार्तीजे [sartidze] v सर्नु to move, to slide (Sem. Domain: 2.5.2 - रोग)
साःर्पा [ᶫsarpa] n सार्पा (स्‍युबाहरुको थर) Sahrpa, clan name among the Syuba (Sem. Domain: 9.7.1.2 - पारिवारिक नामहरू)
सालाक [salak] n सालक type of very large lizard (Sem. Domain: 1.6.1.1.6 - सालक)
साःलाःक्‍पा [ᶫsaᶫlak‍pa] n बुधवार Wednesday (Sem. Domain: 8.4.1.3.1 - हप्‍ताका दिनहरू)
साल्‍गी [sal‍gi] n बाबियो type of grass used for thatching,and making ropes, brooms, swing-ropes
साल्‍जे [sal‍dze] v पन्साउनु to move side (Sem. Domain: 4.4.3.5 - समस्‍या समाधान गर्नु; 6.6.6 - जमिनको काम गर्नु; 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु; 3.4.2.3 - रीस; 6.2.5.2 - बाली नहुनु; 6.2.1.1.3 - मकै उब्‍जाउनु; 6.2.6 - खेती विधि; 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु; 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली; 2.6.6.4 - शोक गर्नु)
साःल्‍दाङ्‍रा [ᶫsal‍daŋ‍ra] adj प्रत्यक्ष apparent (Sem. Domain: 9.4.5 - प्रत्यक्षताहरू)
साल्‍बु [sal‍bu] n उज्यालो, खुल्‍लमखुल्‍ला, प्रष्ट , good, excellent (Sem. Domain: 7.3.6 - खुल्‍ला, खोल्‍नु; 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने; 4.3.4.4 - परमार्थ, स्‍वार्थहीन)
साःसा [ᶫsasa] खाने ठाउँ kitchen (Sem. Domain: 6.5.2.7 - कोठा)
सास्‍था [sas‍tʰa] n संस्था organisation (Sem. Domain: 4.2.1.8 - संस्‍था)
सीः [ᶫsi] num चार four (Sem. Domain: 8.1.1.1 - मूलभूत अङ्कहरू)
सीउ [siu] n कागज, कागज पत्र paper, documents (Sem. Domain: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु; 3.5.7.5 - अभिलेख; 3.5.1.6.1 - प्रदर्शन)
सीउलेःङ्‍गो [siuᶫleŋ‍go] n पत्रिका magazine (Sem. Domain: 3.5.9.3 - खबर पत्रिका)
सीक [sik] n जुम्रा lice (Sem. Domain: 1.6.1.7 - किरा-फट्याङ्‌ग्रा)
सीका [sika] n रुपैयाँ Rupee (Sem. Domain: 6.8.6.1 - मुद्रा सम्‍बन्‍धि एकाईहरू)
सीःक्‍योङ्‍जे [ᶫsikʲoŋ‍dze] v चाल दिनु to sense (Sem. Domain: 6.1.2.8 - निपुर्ण, प्रभावशाली)
सीगु [sigu] n अर्गेली type of plant used for making paper (Sem. Domain: 6.6.3.3 - कागजको काम गर्नु)
सीङ [siŋ] n दाउरा firewood (Sem. Domain: 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि; 5.5.1 - आगो बाल्‍नु वा सल्‍काउनु; 7.8.5 - प्वाल बनाउने, खोल्ने; 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू; 1.5.3 - झारपात, घाँसपात, लहरा; 5.6.5 - बडार्नु, सोहोर्नु)
सीःङ [ᶫsiŋ] n बारी, जग्गा, जमिन field (Sem. Domain: 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु; 6.6.7 - पानीको काम गर्नु; 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति; 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन; 7.8.6 - खन्‍नु)
सीङ्‍खाइबा [siŋ‍kʰaiba] n सिकर्मी carpenter (Sem. Domain: 6.6.3 - काठको काम गर्नु; 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु)