Nepali - Syubaअगमवाणी
अगाडी
अँगालो हाल्नु (दुई व्यक्ति बीच)
अगुल्टो
अगुल्टो (आगोको बिउ)
अगेना
अग्लो
अघाउनु
अघि नै
अङ्‍कुसे
अङ्गेरी
अचानक