स्युबा - नेपाली - अङ्‍ग्रेजी शब्दकोष

 

सर्बाधिकार

SIL International

HIS Nepal

© २०१६ SIL International®

 

 

प्रकाशक:
SIL International® हिज नेपाल

Webonary.org

 

 

यो कार्यको स्वामित्व:

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Creative Commons License

यो  स्युबा - नेपाली - अङ्ग्रेजी शब्दकोश लाई SIL International र हिज नेपाल  (संस्करण २०७२ बि.सं.) भन्‍न सकिन्छ। Syuba - Nepali- English Dictionary. SIL International and HIS Nepal.