ubaybayʔubaybayn.possdA person's ubaybay is their friend.9.7.1Name of a personder.mati-ubaybayfond of making friendspig-ubaybaymade friends with s.o.id.paglubidan ya kanilan ubaybaybetray a friend