pig-ubat-ubatder. ofubat‑ubatder. ofubatvb.utts.o. telling; preaching