pag-ubat-ubat2pag.ʔubat.ʔubatder. ofubat‑ubatder. ofubatNpreaching