wala' imanmanawalaʔ imanmanaid. ofneg.ex.phrimancomp. ofpagmanawala'v.phrIn no time at all