Browse Tampulma – English

Tampulma - English


A
B
C
D
Ɛ
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ŋ
O
Ɔ
P
S
T
U
V
W
Y
Z

Ɛ


ɛɛn-saNounguinea wormƐɛnsa kpak baal ti.The man has guinea worm.
ɛɛriVerbto search for somethingDiwe ɛɛrirɛ be ti ɛɛri chen.The child is searching for food.