Tangshang Naga - English


a
ä
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
ö
p
q
r
s
t
u
ü
v
w
x
y
z

b


baiq /bāiʔ/ 1v to throw away လွင့်ပစ်သည် 2part emphatic particle preceding by verbs or adjectives လိုက်-ကြိယာ၏အနက်ကို လေးနက်အောင်ထောက့်သော ပစ္စည်း Thüx baiq läq. Keep it. ထားလိုက်။
bängz /bə̀ŋ/ n snow နှင်း
bawm /bɔ̄m/ (nom: bawmx ) v to speak စကား​ပြောသည်
bawmx /bɔ́m/ n language စကား
baz // n place; venue; location နေရာ
bi // n trap ကြော့ကွင်း
bi // v to fly ပျံသန်းသည်
bi // part {hum} particle that denote plural များ၊တွေ Maiqla bi kiz tälawx. Officials are coming. လူကြီးတွေလာနေပြီ။
bix // adj bad မကောင်းသော (ant: hia)
Buzrämaz /bùɹəmà/ n Burmese (Myanmar) ဗမာ (မြန်မာ) လူမျိုး (cf: Minz )