Browse English


p


pacetikangn
pacifysulutv*ūūv
pack for travel, tohipus2vmumus1v
pad (of paper)papad2n
pad, tobikalv
paddingbikaln
paddlebugsay1n
paddle, clothespakangn
paddle, tobugsay1v
paddybasakann
padlockkandarun
pagegikapn
pailbaldin
pain, expression ofararayintj
pain, inpugpugadj
pain, to feelhapdusv
painfulhapdusadjmahapdussakit1adjmasakitulꞌuladjmaulꞌul
painful and lingering, to be*antaraꞌv
painful feelingaybn
painful, to becomesakit1v
painstakingly, to do*utas2vi
paint, topintav
pair*pasangn