Browse English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

s


shell (peanuts or corn), to*kulisivpisiv
shell, emptykalasussun
shellfish*panagatnpanagatun
shellfish, kind of (See Appendix 3)tambayangann
shellfish, to hunt*panagatv
shelterkūbung-kūbungnsilungnsilungan/pagsilungansindungnsindungan
shelter, affordingsindungadjmasindung
shelter, portabletingkapn
shelter, temporarypanggungn
shelter, tosilungv
shelter, to seeksilungvsindungv
sheltered, to besindungv
shieldtamingn
shield, totamingv
shiftlesskadtu kariadj
shimsingaln
shim, tosingalvsipsipv
shineinign
shine unsteadily*pillawv
shininessidlapnsinglabn
shinyidlapadjmaidlapinigadjmainigmatlaꞌadjsahayaadjmasahayasiꞌnag1adjmasiꞌnagsinglabadjmasinglab
shiny, to be or becomeinigv
shirk, tohayanatv