Browse English


a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

s


scabkugangn
scab, to formkugangvi
scab, to rub offkugangvt
scabiesugud lugayn
scaldhanglusn
scald, tohanglusvt
scalded, to be or becomehanglusvi
scalekīlunpagkikīluhantimbang1.1ntimbangan
scales (of fish)huꞌnapnsisikn
scales on skinpais marasn
scales, to removesisikv
scalp diseaseburukn
scalysisikadjmasisik
scantysalat2adj
scapegoatdayuꞌn
scapegoat, to bebintung2v
scarbunga1bunga paliꞌcomp.vkibaknlimpaꞌnpanhidn
scar, depressedlubbakn
scar, topanhidvt
scar, to getkibakvi
scarcemāhangadv
scare, tobugaꞌvt
scarecrowtau2n
scared, to becomebugaꞌvi
scarfskinlubagn