Browse Tem


a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

n


nɩ́baazoɖuú n variété de plante
nɩ́baazolíya Pl: nɩ́baazolísi n sentier n.m.
nɩbɩɩwʊ́ n gauche n.f.
nɩbɩɩwʊ́-dʊ́ʊ gauché
nɩbɩɩwʊ́-rɔ à gauche
nɩbɩɩwʊ́ n gauche n.f.
nɩbɩɩwʊ́-dʊ́ʊ gauché
nɩbɩɩwʊ́-rɔ à gauche
nɩbɩɩwʊ́ n gauche n.f.
nɩbɩɩwʊ́-dʊ́ʊ gauché
nɩbɩɩwʊ́-rɔ à gauche
nɩbɔɔdaarʊ́ʊ Pl: nɩbɔɔdaarɩ́nɩ n nez écrasé, épaté
nɩbɔɔdakʊ́ Pl: nɩbɔɔdakɩ́nɩ n nez gros et plat
nɩbɔɔdoolú Pl: nɩbɔɔdoolíni n grosses narines
nɩbɔ́ɔ́nɩ n morve n.f.
nɩbɔɔnúm n graisse du nez
nɩbɔɔnyɔ́ɔ́zɩ n poils du nez
nɩbɔɔwʊ́ Pl: nɩbɔ́ɔ́nɩ n nez n.m.
nɩbɔɔwʊ́-dʊ́ʊ n gros nez
nɩbɔɔyáázá n variété de piment
nɩbɔyɔ́ɔ Pl: nɩboyísi n petit nez
nɩdaa-dʊ́ʊ Pl: nɩdaa-dɩnáa n peureux, -se n.m./f.
nɩdáárɛ n peur n.f. Mááná ɩsɩɖʊ́ nɛ́ gɛ bɩɩlá ma nɩdáárɛ. J'ai eu peur quand j'ai vu un cadavre.
nɩdáárɛ nɩɩ́ avoir peur
nɩdáárɛ n peur n.f. Mááná ɩsɩɖʊ́ nɛ́ gɛ bɩɩlá ma nɩdáárɛ. J'ai eu peur quand j'ai vu un cadavre.
nɩdáárɛ nɩɩ́ avoir peur
nɩgbaabɩná n déchets de l'oreille
nɩgbaabɔɔwʊ́ Pl: nɩgbabɔ́ɔ́nɩ n trou d'oreille
nɩgbaabuka n cendres contenant les braises
nɩgbaadóóre Pl: nɩgbaadɔ́ n boutons sur l'oreille
nɩgbaagɔkɔrɔká Pl: nɩgbaagɔkɔrɔkásɩ n malformation d'oreille
nɩgbaanyɔ́ɔ́zɩ n poils d'oreille
nɩgbaarɔɔ́ Pl: nɩgbaarásɩ n poignet n.m.