Browse Tem


a
b
c
d
ɖ
e
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
ŋm
o
ɔ
p
r
s
t
u
ʊ
v
w
y
z

z


zínnááriyá n or n.m.
zírígí n train n.m.
zírígí kpásɩ chemin de fer, rails
zírígí n train n.m.
zírígí kpásɩ chemin de fer, rails
zuríya n famille n.f. Baabá-dɛ́ɛ zuríya wɔɔɖɔ́ɔ. La famille de Papa est grande.
zúúkú Pl: zúúkúwá n parasseux

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2