ɖʊzʊ́sʊ́ʊ́rɛ n embêtement n.m. Salá na inewú bɛ́dɛ́ɛ tɔ́m waabɩ́sɩ ɖʊzʊ́sʊ́ʊ́rɛ́. Le problème entre Sala et sa sœur est devenu de l'embêtement