nʊvɔ́rɛ Pl: nʊvɔ́ n pied n.m., jambe n.f.
nʊvɔ́ kpɛzɩ́ɩ esquisser les pas
nʊvɔ́ lɩzɩ́ɩ laisser un empreint
nʊvɔ sáádɩ v pédaler
nʊvɔ́ tɩ́m v poursuivre
nʊvɔ́rɛ yɔwʊ́ʊ coup de pied