fɔɔlʊʊ́ Pl: fɔɔlɩ́nɩ n 1moitié n.f., demi -e Fa ma bɩsaawʊ́ fɔɔlʊʊ́ banyára ma. Donne-moi la moitié du pagne pour que l'on me le coude. 2côté n.m., quartier n.m. Anɩdɔmáa weeɖéézi tem ńba-dɛ́ɛ fɔɔlʊʊ́ nimíni. Les bandits ont brûlé le quartier des païens.
fɔɔlʊʊ́ sɩɩ́ mettre de côté