faadɩ́nɩ n produit (médicament)
faadɩ́nɩ bɔ́ɔ passer le produit
faadɩ́nɩ ɖʊ́ʊ v désinfecter, guérir
faadɩ́nɩ nyɔɔ́ prendre des médicaments
faadɩ́nɩ yaayanɖɛ́ pharmacie
faadɩ́nɩ yanɖʊ́ pharmacien