fʊ́ʊ́dɩ n 1jugement n.m. Alaásanɩ na ɩɖɛɛlʊ́ bɛɛɖɛ́ɛ fʊ́ʊ́dɩ wúro-dɛ́ɛ. Alassani et sa femme sont partis pour le jugement chez le chef. 2faiblesse n.f. Baabá-dɛ́ɛ tɔnʊʊ́ kɩna kɩdɛ́ɛ fʊ́ʊ́dɩ waazɩ́ɩ yɩ adɛ. La faiblesse du corps du vieux l'a laissé par terre.