ɖɔɔzɩ́ v 1agrandir Ɩlɛɛzʊ́ʊ lɩzɩ́rʊ waabá ɩɖɔ́ɔ́zɩ ma. Le photographe m'a beaucoup agrandi. 2honorer Wʊ́ro-dɛ́ɛ wɔnɔɔ́ lɩ́ɩ́dɩ wɩ́rɛ majaa wɔɔɖɔ́ɔ́zɩ ɩdɩ na tem tóko. Le jour de la sortie du chef traditionnel, mon père s'est honoré par un habit traditionnel.