ɖɔɔ́ v 1être grand, -e Bú ceení wɔɔɖɔ́ɔ nyazɩ ɩjaa. Cet enfant est tellement grand comme son père. 2abonder Bɩsaawʊ́ kɩna kɩɩɖɔ́ɔ kɩyakʊ-daá. Ce pagne abonde au marché.