sɔɔlɩ́ v 1aimer Naaná sɔɔlɛ́ɛ ɩwaalʊ́. Maman aime son mari. 2vouloir We gɛ nyɔ́zɔɔlɛ́ɛ? Qu'est ce que tu veux?
sɔɔlɩ́ lám v s'apprêter Isufú waalá sɔɔlɩ́ ɩɖamáa Latíífu. Issifou s'est apprêté pour attendre Latifou.