nʊ́ʊ́nɩ Pl: nʊ́ʊ́zɩ n main n.f., bras n.m. Mánʊ́ʊ́nɩ wɛná níízi nasʊ́nʊ́wá. Ma main a cinq doigts.
nʊ́ʊ́nɩ ɖʊ́ʊ donner un coup de main
nʊ́ʊ́nɩ furuú gant n.m.
nʊ́ʊ́nɩ lɔ́ɔ se lancer les bras
nʊ́ʊ́nɩ mɩlɩ́ɩ v influencer
nʊ́ʊ́nɩ na nʊ́ʊ́nɩ main à main