Vernacular – English Dictionary

 

Penyusun

Person 1

Person 2

© 2021 Copyright holder's name

 

 

Diterbitkan oleh:
SIL International®

Webonary.org

 

 

Kamus edisi laman ini boleh dirujuk sebagai:

Compiler's last name, first name. 2021. "Vernacular - English Dictionary." Webonary.org. SIL International. Retrieved <Date of access>, from <full URL>.