Vernacular – English Dictionary

 

Derleyenler

Person 1

Person 2

© 2021 Copyright holder's name

 

 

Yayınlayan:
SIL International®

Webonary.org

 

 

Sözlüğün bu web baskısı olarak adlandırılacak olan:

Compiler's last name, first name. 2021. "Vernacular - English Dictionary." Webonary.org. SIL International. Retrieved <Date of access>, from <full URL>.