Browse Southeastern Tepehuan


a
b
bh
ch
d
dh
e
ɇ
g
i
ɨ
j
k
l
lh
m
n
o
p
r
s
t
u
x
y

b


bapattɨk1pres. debakchiaꞋ2lo está remojandocuero
bapattɨk2pres. debapakchiaꞋlos está remojandocueros
bapattɨkdhimɨkcopret. debakchidhaꞋse lo remojabacuero para otra persona
bapattɨkimɨk1copret. debakchiaꞋ2lo remojabacuero
bapattɨkimɨk2copret. debapakchiaꞋlos remojabacueros
bapattɨkiꞋñdhaꞋcont. debakchidhaꞋestar remojánoselocuero para otra persona
bapattɨꞋkiꞋñpres. debakchidhaꞋse lo remojacuero para otra personaVar.bakchiꞋñ
bapdɨrpl. debadɨɨrlagartijas
bapdɨrdatcopret. debaꞋnniaꞋse mojabaVar.bapdɨrimɨk
bapdɨrimɨkcopret. debaꞋnniaꞋse mojabaVar.bapdɨrdat
bapgapres. debaagaꞋlo riega
bapgɨspl. debagɨɨsestuches
bapketpl. debakeetcueros
bapkɨ1pres. debakiaꞋse mete
bapkɨ2pres. debaapkiaꞋP. ej.,bapkɨ amse meten
bapkutpres. debaktaꞋtiende tapete
bapkuxiꞋñpres. debakxidhaꞋle tiende tapetepara otra persona
bapmiꞋpres. debamgiaꞋse levanta
bapmiꞋndaꞋcont. debamgiaꞋestar levantando
bapmuꞋpl. debaamuꞋzancudosVar.bapaamuꞋ
bapoi1pret. debapoisaꞋlo chamuscó
bapoi2pl. deboi1caminos
bapoikjixpl. deboik2chamuscados
bapoikchulhdhaꞋvar. debapoikdhaꞋchamuscarpara otra persona o animal