Tepehuano del sureste


a
b
bh
ch
d
dh
e
ɇ
g
i
ɨ
j
k
l
lh
m
n
o
p
r
s
t
u
x
y

d


dɨlhkobadv.a solasBha jim jiñ kuuxiꞋ kuch alhio yaꞋni jaꞋk xi sopkɨi dɨlhkob na cham jaroiꞋch kɇɇkɇꞋ.Ven acá, tío, para que hablemos a solas un rato sin que nadie nos escuche.
dɨppɨrpl. dedɨbɨɨrtierraspos. 3a. sing.dɨppɨrgaꞋn1
dɨppɨrgaꞋn1pos. 3a. sing. dedɨppɨrsus tierrasde él o de ella
dɨppɨrgaꞋn2pl. dedɨrbagaꞋnsus tierrasde él o de ella
dɨrposp.1de, desdelugar¿Paa pich duuk bhaiꞋ ji jii mu dɨr jum kiꞋaam?¿Cuándo saliste de tu casa?2de, desdetiempoBas takaab jañich palhɨɨp xi batbia. JanoꞋ dɨr jañ pɨx ba ji iꞋooꞋ.Anteayer me bañé y desde entonces tengo tos.Var.dhɨrbhaiꞋ dhɨradv.de allíarriba, cercabhammɨni dhɨr jaꞋpadv.por alláarriba, lejos, precisamentejaꞋk dɨradv.al revés; al dorso; de espaldasmiꞋ dhɨradv.de allíabajo, cercamiꞋñi dhɨr jaꞋkde por ahíabajo, cerca, precisamentemu paiꞋ dhɨradv.de por ahíabajo, lejostaiꞋ dhɨr jaꞋkadv.del oriente
dɨrbagaꞋnpos. 3a. sing. dedɨbɨɨrsu tierrade él o de ellapl.dɨppɨrgaꞋn2
dɨrbaꞋpos. dedɨbɨɨrP. ej.,jum dɨrbaꞋtu terreno
dɨrbichs.vasijade barroSinón.bhidhaaꞋ1
dɨtposp.entremuchosVar.dhɨtjaiꞋ dhɨtadj.algunos, variosmaadɨtadv.uno, algunopersona o animal de un grupo
dɨꞋv. est.tener agujero¿Moo jaꞋp oirɨ aa gu uaꞋmaꞋ na baꞋ pɨx jaꞋx dɨɨdɨꞋ gu iibhai?¿Por aquí anda el pájaro amarillo? Porque algunas tunas tienen agujeros.suj. pl.dɨɨdɨꞋdɨꞋnkɨrs.hoyo, hueco, cavidad
dɨꞋdɨlhdhɨmpl. dedɨlhdhɨmsolitarios; solteros
dɨꞋɨɨꞋnpos. 3a. sing. denaansu mamá, su madrede él o de ella
dɨꞋnbalhs.jaguar, tigreMu jaꞋp uꞋxchɨr jix joiꞋñ gu dɨꞋnbalh na oirɨdaꞋ, na guꞋr gampɨx kam.Al tigre le gusta andar en el bosque porque es del campo.pl.dɨdɨꞋnbalh
dɨꞋnbarpres. dedɨbaaꞋse pudre
dɨꞋnborpl. dedɨbooravispas
dɨꞋngarsaꞋcompl. pl. dedɨꞋraꞋhacer hoyospret.dɨꞋngaraipres.dɨꞋngaras
dɨꞋnkadaꞋcont. dedɨɨkaꞋestar saboreando
dɨꞋnkichpres. dedɨɨkchiaꞋsigue las huellas
dɨꞋnkichiaꞋrep. dedɨɨkchiaꞋestar siguiendolas huellas, repetidamente
dɨꞋnkɨrs.hoyo, hueco, cavidadDeriv. dedɨꞋkɨr
dɨꞋr muuks.huérfano, huérfanaAap dho baꞋ xi gɨꞋlhdhai dhi alhii, na guꞋ alh bar dɨꞋr muuk. TɨɨꞋ nat guꞋ ba muu gu dɨꞋɨɨꞋn, ni gu taataꞋn ku cham ka dua.Ahora tú debes criar a este bebé ya que se quedó huérfano, pues ya se murió su mamá y su papá tampoco vive.pl.dɨꞋdɨr koiꞋ
dɨꞋraꞋv. tr.1abrirlataMaaꞋn jap dɨꞋraꞋ dhi koꞋkolh kuch kɨꞋn tu jugiaꞋ.Abre una lata de chiles para comer junto con las tortillas.2hacer un hoyoTuukab jum aaꞋ nañ tɨ dɨꞋraꞋ paiꞋ bibiatam, na baꞋ gammɨjɨ gɇꞋ mi suꞋnkaꞋ gu suudaiꞋ.Se necesita hacer el hoyo de donde cojo el agua más hondo para que siempre haya suficiente agua allí.pret.dɨgaarpres.dɨꞋrascompl. pl.dɨꞋngarsaꞋ
dodhiaꞋv. intr.aliviarse, sanarsede una enfermedad—¿Ba dua aa gum dhixiik na saak kax kaꞋook kat? —jup kaiꞋch gu Juan. —Cham aa jɨɨꞋ na baꞋx kɨɨꞋ —jup tɨi gu Josee.—¿Ya se alivió tu tía que dicen que estaba enferma? —preguntó Juan. —Pues, yo creo que sí, como ya anda bien —contestó José.pret.dua2cont.duduardaꞋsuj. pl.duduadhiaꞋVar.dudhiaꞋ