Browse Southeastern Tepehuan


a
b
bh
ch
d
dh
e
ɇ
g
i
ɨ
j
k
l
lh
m
n
o
p
r
s
t
u
x
y

s


suyootvar. desoyootarmadillo
suꞋlh bhiichs.piña, conode pinoSinón.juk iibhaidhaꞋ