roiꞋns.rueda, llantaMummuni dhɨr bhaiꞋ ba tuulhpaim maaꞋn gu roiꞋn gu Paaco.Allá viene Paco rodando una llanta.pl.raroiꞋn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *