paiꞋjɨadv.a vecesAañ paiꞋjɨ ma jimiaꞋ bhammɨni dhɨr jiñ ñuuchix bui nañ jix ooꞋndaꞋ nañ dɨɨlh ya daakaꞋ.A veces voy allá con mi cuñada porque me enfado de estar sola aquí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *