Vernacular - Englishɡəntree1.5.1Treecfkəmaruklədea
गएँतीɡəẽtindigging implement6.7Tool6.7.1.2Digging tool
गएर आदीवासीɡəer adiwasinMureas and Bhotras2Personcfəneə adiwasicomp. ofadiwasi
गँगाɡə̃ɡanGanges River
गँगा गदवरीɡə̃ɡa ɡədawripnGanges River
गँगा जलɡə̃ɡa dʒəln1shrub typegrows in fields and used when forming the ɡə̃ɡa dʒəl friendship1.5.2Bush, shrub2a type of friendship; friendsएदे कसन जाले हून फूजारी पार चो गँगा जल मन।Perhaps they will come, they are of that priest's hamlet.4.1.1Friendcfbʰodʒli məncomp. ofdʒəl
गगू नड़ाɡəɡu nəɽanplant typebamboo-like but very short and grows by the river; used to make the mohri, an oboe-like instrument and the bãwsi, a flute-like instrument1.5Plant
गँजɡə̃dʒnlarge brass pot1.2.2.3Metal8.2Big6.7.7Containerगँजीɡə̃dʒinsmall brass pot
गँजीɡə̃dʒinsmall brass pot1.2.2.3Metal8.2.1Small6.7.7Containerder. ofɡə̃dʒ
गँजीईɡə̃dʒiinhemp; hashगंजी1.5.1Tree6.2.5.4Plant product
गटɡəʈn1knotगांठ6.6.4.1Cordage6.7.5Fastening tool7.5.4Tie2joints in bamboo; part of join7.5.2Join, attach1.5.3Grass, herb, vinecfɡəʈ hərdipʰũdniगट गूबीɡəʈ ɡubicnkohlrabiगठेआऊकɡəʈʰeauktrto knot; to tie up in knotआनळि आऊर हूनचो ओलना गठेएअन दीली मने।ढीलँग गठेआऊकɖʰilə̃ɡ ɡəʈʰeaukvto tie loosely
गट गूबीɡəʈ ɡubicnkohlrabi1.5Plant5.2.3.1.3Food from vegetablescomp. ofɡəʈɡubi
गट पाड़ूकɡəʈ paɽukcomVbto knotव्‍यग्‍र करना; गांठ बांधना6.6.4.1Cordage6.7.5Fastening tool7.5.4.1Rope, string7.5.4Tie
गट हरदीɡəʈ hərdicngreen root of turmeric plant1.5Plantcfɡəʈpʰũdnicomp. ofɡəʈhərdi
गठेआऊकɡəʈʰeauktrto knot; to tie up in knotआनळि आऊर हूनचो ओलना गठेएअन दीली मने।बांधना; गांठ बांधना6.6.4.1Cordage6.7.5Fastening tool7.5.4.1Rope, string7.5.4Tieder. ofɡəʈढीलँग गठेआऊकɖʰilə̃ɡ ɡəʈʰeaukvto tie loosely
गँडɡə̃ɖnmenstrual flowतूचो अएआ चो गँड के खा!Eat your mother's menstrual flow! (obscene)2.2Body functions
गढ़ɡəɽʰborr. fr. Hinɡʰər
गड़ɡəɽnvillageगाँव4.6.7.2Citycfɡãwɡaẽɡaõगड़ गड़ेआɡəɽ ɡəɽeacnvillagersरपट जातो के जानू "झाहा नाईं सारी सहर चो लोग देस देसेआ गड़ गड़ेआ तो कचरी अदालत थाने ईआ"।रमपा गड़rəmpa ɡəɽpnRampa village
गड़ गड़ेआɡəɽ ɡəɽeacnvillagersरपट जातो के जानू "झाहा नाईं सारी सहर चो लोग देस देसेआ गड़ गड़ेआ तो कचरी अदालत थाने ईआ"।2Personcomp. ofredup. ofɡəɽ-ea
गड़ मोड़ेआɡəɽ moɽeacomAdjstiffखीनीक हून गड़ मोड़ेएआ।कठोर8.3.6.3Stiff, flexible
गड़पɡəɽəpnslam6.5.2.4Door2.3.2.3Types of soundsगड़पनाएँɡəɽəpnaẽadv1forceful closingडोंगरीके बेर के बादरी गड़पनाएँ धापी हूआए डँडकी।The cloud in a very short time covers the hill and sun.
गड़प करूकɡəɽəp kərukcomVbto close with forcenoisy slamकपाट गड़प करलीThe door slammed.7.3.6Opencfɡəɽəpnaẽph. v. ofkərukɡəɽəp
गड़पनाएँɡəɽəpnaẽadv1forceful closingडोंगरीके बेर के बादरी गड़पनाएँ धापी हूआए डँडकी।The cloud in a very short time covers the hill and sun.2.3.2.2Sound7.7.1Hitcfɡəɽəp kərukder. ofɡəɽəp-naẽ
गड़बड़ɡəɽbəɽntroublecommentOnNationalLg: The Hindi term दुःख means 'trouble' and the term कठोर शारीरिक क्‍लेश means 'hardship' दुःख; कठोर शारीरिक क्‍लेश4.4.2Trouble
गड़बड़ सड़बड़ɡəɽbəɽ səɽbəɽcntrouble; difficultyकठिनता; मानसिक दुख4.4.2Trouble