bihibihinbunch of grapesracimoArte, f34ConfidentCf. Muskogean MULBERRY (Cr, S, OS ki:; Mk bi:h-i (DM), H bi-hasi (Swanton - bih-hasi?) 'mulberry month'; Al (H), K (K) bihi 'fig', Al bihi-mafatli 'mulberry' (M), Al bihala 'red mulberry' (H), K bihala 'rnulberry' (K); Ct bihi, Cs bihi'.)sp. var.bigebixevigi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *