Search results for "dor₄"

dor /dɔr⁵³/, /dɔr⁵³/ 1n bamboo pole; rod 竹竿 | shvnju dor / shvnju dang fishing rod 鱼竿 2vi 不及物动 have an erection 勃起
svdor vt 及物动 cause an erection 使勃起
Comments (0)