Search results for "jen"

hreujen /xrɯ³¹ʑɛn⁵³/ n strap for basket carried on the back (usually made of woven rattan strips) 背篓绳(藤篾编的) | (Fourth Township) svjen /sə³¹ʑɛn⁵³/
Comments (0)

 

hreujen weq /xrɯ³¹ʑɛn⁵³ wɛʔ⁵⁵/ n centipede 蜈蚣 | (Fourth Township) kajan beq /kɑ³¹ʑɑn⁵⁵ bɛʔ⁵⁵/
Comments (0)

 

jen /ʑɛn⁵³/ vi 不及物动 lie down
svjen vt 及物动 make lie down 使躺下
Comments (0)

 

svjen /sə³¹ʑɛn⁵⁵/ vt 及物动 make lie down 使躺下 > jen
Comments (0)