Search results for "shvngshvng"

shvngshvng /ɕək⁵⁵ɕəŋ⁵⁵/ vi 不及物动 be bland; tasteless (味道)淡 | zvguaq shvngshvng e, svla mvsvng. The food is tasteless, there's no salt flavoring. 菜淡,没有盐味.
tvshvng vi 不及物动 tasteless (味道)淡
Comments (0)