vl /əl⁵³/, /ɑl⁵³/ 1v have | na do tvng vl? What do you have there? 你那儿有什么? 2vi 不及物动 exist; be present 存在 3v negative prohibition 禁止 | (一乡)mvzi vl. Don't give it. 别给.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注