shingdeu lungdeu /ɕiŋ³¹dɯ⁵⁵ luŋ³¹dɯ⁵⁵/ n wilderness (place of many trees and rocks) 草深石多(野外) | (First Township) sheungdeu lungdeu /ɕɯŋ³¹dɯ⁵⁵ luŋ³¹dɯ⁵⁵/

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注