Browse Tsakhur

ı


ıgegasfeil I, IV, cəm (III, IV) igeegasIIvugogaspl (I, II)azjgicişməkруcчесатьсяEngitch
ıgegiyməsd. I, IV yigeegiyIIvugoogiyIIIazjqaşınmaруcчесатьсяEngitch
ıgharisim IV (-bı) azjdoğumруcродовый больEngbirth.pain
ığeç`esfeil I, IV ığeyç`esIIığevç`esIII1I-IVazjçıxmaqруcвывихнутьEngdislocate2III, IVруcвылупитьсяEnghatch
ıhisim IV azjiniltiруcстонEngmoanıh alyutxhiyağrıdan ıhıldamaq
ıxhanasifət I-III ıxhaynIVazjolduруcестьEngis
ıxhayməsd. I, IV yixhayIIvuxhaypl (I, II)ıxhay2pl (III, IV)vuxhayIIIazjolmaqруcбытьEngbe
ıkkiyməsd. I, IV yikkiyIIvukkiypl (I, II)vukkiyIIIazjaparmaqруcунестиEngcarry.away
ıkkiykanasfeil yıkkiykanasIIvukkiykanasIIIazjistəməkруcзахотитьEngwant
ıkkiykıniyməsd. I, IV (-bı) yikkiykıniyIIvukkiykıniyIIIazjistəkруcзахотетьEngdesire
ık`arisim IV (-bı) 1IVazjxəstəlikруcболезньEngillness2IVazjağrıруcбольEngpain
ık`eyk`isim III (-bı) azjgar uçqunuруcснежная лавинаEngavalanche
ık`iyk`arasfeil I, IV yık`iyk`arasIIvuk`iyk`arasIIIazjxəstələməkруcзаболетьEngbecome ill
ık`iyk`ıriyisim IV (-bı) azjxəstəlikруcболезнь Engillness
ılğeç`esfeil I, IV ılğeyç`esIIılğevç`esIIIazjkeçməkруcперейтиEngcrossVuşde mahlençe ılğeçes ıxeye.
ılğeç`iyməsd. I, IV ılğeeç`iyIIılğepç`iypl (I, II)ılğeç`iy2pl (III, IV)ılğevç`iyIIIazjkeçməkруcперейтиEngcross
ılheç`iyməsd. I ılheeç`iyIIazjbagışlamaqруcисвененниеEngforgiveness
ılqeç`esfeil I, IV ılqeyç`esIIılqebaç`espl (I, II)ılqevç`esIIIazjyuxarı qalmxmaq, yüksəlməkруcподниматьсяEngclimb, go up