Browse Tsakhur

ç


çafaisim IV (-bı) azjdəri aşılamaруcнож для мездренияEngfleshing knife
çagalyagisim IV azjçıyələkруcземляника, клубникаEngstrawberry
çaxçaxazjağac makinaруcдеревянный забор (горизонтальный)Engwooden fence (horizontal)
çaxırisim IV (-bı) azjçaxırруcвиноEngwine
çakrazərf azjtezdən salırруcраноEngearly
çak`ayisim IV (-bı) azjqarğıdalı paçasıруcкукуруза в початкахEngcorn on the cob
çaqvayisim IV (-bı) azjçuxaруcчохаEngchokhavaznebınan çaqvayvəznəli çuxa
çaq`alisim III (-ar) azjçakqalруcшакалEngjackal
çalaisim IV (-bı) 1azjqazılar yerруcямаEnghole2azjqışlaqda örüşün düzən yeriруcдно высохшего озераEngdry lake bed
çalasiyisim III (-bı) azjçalasıруcсычужок, ранетEngrenet
çalğıçiyisim I, II (-er) azjmusiqiçiруcмузыкантEngmusiciansynq`avarçiy
çamkırxhayməsd. I, II azjəlləşmək, mübarizə aparmaqруcбороться, старатьсяEnghard working
çamraisim III (-bı) azjdumanруcтуманEngfogsyntuman
çangalisim IV (-bı) azjqarmaqруcкрючокEnghook, latchXonçe qı`ğəng`a akkays çangal ı`xəs k`elixan hıma`a.When you take the [celebration] platter out [of the room] make sure you latch the door [so no one can get to the rest of the platters].
çank`alayisim II (-er) azjdüşükруcхудая, высокая женщинаEngwoman
çapalaxisim III (-bı) azjsilləруcшлепокEngslap
çaparisim IV (-bı) azjçəpərруcплетеньEngfence
çapsaliyisim IV (-er) azjböçek növüруcчешуйницаEngsilverfish
çaraisim III (-bı) azjvaxtsız doğulan bala, quzuруcноворожденное животноеEngnewborn animal
çardaxisim III (-bı) azjdamруcкрышаEngroof
Çardaxbıisim III azjÇardaxlarруcжители селения ЧардахларEngChardaxlian
çarxisim IV (-bı) azjpərруcточилоEnggrindstone
çaruxisim IV (-bı) azjçarıxруcчарукиEngmoccasinsHaşdiyni uşaxaaşık`le çaruxbı nyaxdun kar ıxhay ats`a deş.Today's children don't know what moccasin's are.
çaşk`aisim IV (-bı) azjçaşkaруcчашкаEngteacup, mug
çatağisim IV (-ar) azjbirgəруcорехы вмести с друг другомEngnuts that have grown together