Browse Tsakhur

h


haadisaisim III (-bı) azjhadisəруcсобытиеEngeventVuk`leeqa kabına sa haadısa yişonee.
haaziyməsd. III azjsüdü ifadə edinруcсцеживать молокоEngexpress.milk
habiyməsd. III azjbəxti gətirməkруcудачуEngsuccessmang`una höönaonun bəxti gətirir
haguyisim IV (-bı) azjbaxışруcпоказEngshowMicedine otxunin sayıd haguy geed yugda exhen.
hagvasfeil I, IV heegvasIIhaagvasIIIazjgöstərməkруcпоказыватьEngshowXılena uşaxın akka hagve qaçed.
haxisim IV (-bı) azjtüpürcəkруcплевокEngspittle
hakalasfeil I, IV heekalasIIhaakalasIIIazjsolmuşруcобесцвечиватьEngfade
hakkala`asfeil I, IV hakkalee`esIIhakkalaa`asIIIazjsilməkруcстеретьEngerase
hak`anasfeil I, IV hiyek`anasIIhavayk`anasIIIazjgetməkруcпойтиEnggo; walkXalası qayç`es hak`nanas ıkkan.
haq`varasfeil I, IV heeq`varasIIhavaaq`arasIIIazjsındırmaqруcломатьEngbreakK`uk`ar çemçeeqa yugda sidee haq`varasu.
halaknasifət I-III halakınIVazjçikliруcзапачканныйEngsoiled
Halasq`arisim III azjƏləsgərруcАласкарEngvillage name
halezərf azjhələруcещёEngalsoİna gade hale yişonaas axa deşor.
halhalayisim I, II (-bı) azjhər şeyə inananруcчеловек, который всему веритEnggullible oneMang`ısse halhalay kar vor.
halya`asfeil I, IV halee`asIIhalyaa`asIIIazjqusmaqруcвырыватьEngvomitHalya`as meer kar umoyxan.
halyı`iyməsd. IV azjqusantuруcвырвариеEngthrow.up
hamandem. azjoруcтот саиыйEngthat.one
hamandenida azjodu daруcвот это даEngWow
hamankezərf azjondaруcтогда, в тот моментEngthenSabıne xaa qatniy ha`a hamanke merna xhunaşşer arına.
hambazisim I, II (-ar) azjdostруcдругEngfriendsyndost
hammaşezərf azjhəmişəруcвсегдаEngalways
harakatisim IV azjhərəkətруcдвижениеEngmovement
harçesfeil I, II hatçesIVhapçesIIIazjarxaya götürməkруcвзять на спинуEngput on back
harğiyməsd. I, II (-bı) hadğiyIVhabğiyIIIazjsürütdəməkруcтащитьEnghaul, drag
harğvasfeil I, II hadğvasIVhabğasIIIazjdartmaqруcтянутьEngpull