Browse Tsakhur

m


maadem. azjoradaруcтамEngthere
macalisim IV (-bı) azjfürsətруcвозможностьEnga set of circumstances that makes it possible to do something
maclisisim III (-bı) azjməclisруcсобрание, конференцияEngmeeting, conference
maççariyisim III (-er) azjsərçəруcворобейEngsparrow
maç`uleerisim cəm azjot köklariруcсъедобные корны травEngroots.greens
madyanisim III (-ar) azjmadyan, dişi atруcкобылаEngmare
mafarisim III azjmacal, fırsətруcсрокEngset.amount.time
mafraşisim IV azjcehizруcприданоеEngdowry
magaşisim III (-bı) azjməgəşруcтворогEngcottage.cheese
mağisim IV (-bı) azjxışın ağzıруcконец плугаEngsharp end of plow
mağaaisim IV (-bı) azjcincarруcкрапиваEngstinging nettle
mağaraisim III (-bı) azjmakaraруcкоток нитокEngspool of thread
mağlataisim IV (-bı) macğaladial. var.azjhay-küyруcшумEngnoise
mağmılnasifət I-III mağmılarpl.mağmılınIVazjacizруcбеспомощныйEnghelpless
mağrıbisim IV azjqərbруcзападEngwest
mah-mahisim IV azjit çaqırmaруcзов для собакEngdog call
maharisim IV (-bı) azjnikahруcбракEngwedding, official
mahiyisim III (-bı) 1azjmaralруcоленьEngdeer2azjmaral buynuzuруcчаст рога/бивеньEngpiece.antler/tusk
mahiy 1
maxat`iyisim III (-bı) azjböyük iynəруcбольшая иглаEngvery large needle
maxluq`atisim III azjtoplumруcнарод, общество, толпаEngpeople
maxhxhvaraisim III (-bı) azjmaxxaraруcблиныEngblini/crepe
makarcınisim III (-ar) azjdişi donuzруcсамка свиньиEngsowgenqunt`iyvok
maktabisim IV (-bı) azjməktəbруcшколаEngschool
maq`isim III azjxəstəliyin növüруcназвание болезниEngname of a disease
maq`amisim III (-bı) azjmahniруcмелодияEngAzerbaijani traditional music