Browse Tsakhur

o


oçnanasifət I-III oçnanIVazjsəligəliруcаккуратныйEngorderly
odiyməsd. I, IV eediyIIoodiyIIIazjdümsükləməkруcдергатьEngshake
ofisisim IV (-bı) azjofisруcофисEngoffice
oxlank`isim I (-ar) azjavaraруcбродягаEngvagrant
oxothı`iyməsd. I, IV oxothey`iyIIoxothav`iyIIIazjitirmək, yoxetməkруcраздавать, израсходовать, спятитьEngget.rid.of; hide
oksizisim I, II (-er) azjatadan yetimруcбез отцаEngfatherless
ok`isim III (-bı) azjotруcтраваEnggrass
ok`anasfeil IV azjyazmaqруcписатьEngwrite Arzuys yedee ok`anas xəəd qa`a.
ok`ayisim III (-bı) azjiyulруcиюльEngJuly
ooğaqoş. azjyuxarıdənруcс верухEngfrom.above
oozasfeil III 1ezasIVazjşumlamaqруcвспахатьEngplowRafiqee şeng`ınçe oozas xekkana yiv vukku.2azjəkməkруcсеятьEngseed
oo`adqoş. azjyuxarıdaруcна верхуEngabove; up.on
operaisim III (-bı) azjoperaруcопераEngopera
oppışı`iyməsd. III azjsorulmaруcпроникновениеEngsoak.in
orxhannazərf I, II otxhanan2IVopxhannaIIIazjyəməkруcедятьEngeat
ork`uniyməsd. I, II (-bı) otk`uniyIVopk`uniyIIIazjyazmaqруcзаписьEngwritings
ortuliyməsd. I, II ottuliyIVoptuliyIIIazjsilkələnməруcтрясенниеEngshaken
ort`uliyməsd. I, II ott`uliyIVopt`uliypl (I, II)ott`uliypl (III, IV)opt`uliyIIIazjtökülmə, dağılmaруcсыпать, вылить, разрушатьEngdrop; pour; destroy
orzuriyməsd. I, II (-bı) orzuliydial. var.ozuriyIVobzuriyIIIazjyorulmaqруcусталостьEngtiredness
osisim IV (-bı) azjodunруcполеноEnglog
otağisim IV (-bı) azjotaqруcкомнатаEngroom
otxhananisim IV (-bı) otxhuniydial. var.azjyeməkруcеда, пищаEngfood
ot`uliyisim IV (-bı) azjtöküntüруcразваленрыие вещьEngscattered.things
ozafeil azjdurруcвстан на ногиEngstand.on.legsoza qixhaystand up on your legs
ozarasfeil I, IV eezarasIIoozarasIIIazjyorulmaqруcустанитьEngtireƏli dayiy ozazasmee dırınkee işleişana.