Browse Tsakhur

ş


şabaqazərf şaqadial. var.azjotərəfəруcв ту сторонуEngto.that.side
şabaşisim IV (-bı) 1azjşabaşруcнаградаEngtribute (money or thing)2azjşabaşруcнаграда для работыEngreward.for.work
şadfeil Engjoy
şadaraisim III (-bı) azjiri ələkруcкрупное ситоEnglarge.sieve
şadnasifət I-III şadınpl.azjşənруcрадостныйEngjoyful
şadrazərf I, II şaddaIVşadbaIIIazjşadруcрадостноEngjoyfully
şadvallaisim III azjsevincруcрадостьEngjoyYugna sos abaynayi abatdeyna şadvalla vod.Yizda dixi-sos qavales xaaqa şadvalla ables.
şaftaliyisim III (-bı) azjşaftalıруcперсикEngpeach
şagavisim III (-bı) azjmeyvəруcфруктEngfruitsynmeyva
şaharisim III (-bı) azjşəhərруcгородEngcity
şahraisim III (-bı) azjküçəруcулицаEngstreet
şakisim IV (-bı) azjşubhəруcсомнениеEngworry
şakarisim IV (-bı) azjşəkərруcсахарEngsugar
şaqqamaisim IV azjgüclü yağışруcливеньEngdownpour
şalisim IV (-bı) azjşalруcшальEngshawl
şalaisim III (-bı) 🔊azjşələруcвязанка, ношаEngbundleYığne yı`q`alne şalayna suvale debul xaaqa hipxır.
şalapk`aisim III (-bı) 1IIIazjtaxtaруcдранкаEngshingle2IIIazjfanerруcфанераEngplywood
şalavisim IV (-bı) azjşalруcшальEngshawl
şamisim III (-bı) azjşamруcсвечкаEngcandle
şampunisim III (-bı) azjşampunруcшампуньEngshampoo
Şarifisim I (-ar) azjŞərifруcШарифEngmale name
şart`isim IV (-bı) azjşərtруcусловиеEngcondition
şatalarisim IV 1IVazjdəri altlıqlı yun corabıруcвязанные из шерстянных ниток рабочие носкиEngwoolen house slippersGelilin şatalar qayşu işee manzikeka.2IVazjziyanруcвредEngharm
şatsazərf azjkeçən ilруcв прошлом годуEnglast year
şavxumisim III (-bı) azjhovur, hücumруcчастичная работаEngshort.period.time.work

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >