Browse Tsakhur

v


vabağ. azjруcиEngand
vaanida azjaman!руcой да!EngWow!
vacarisim IV (-bı) azjbazar günüруcвоскресеньеEngSunday
vaç`eisim IV (-bı) azjdüyüруcрисовая кашаEngrice porridgeUşaxvalle zas vaç`e geedniy ıkkiykan.
vadaisim III azjtorpaq sərhədiруcграница между участками землиEngproperty line
vada-zadaisim IV (-bı) azjqatma-qarışıqlıqруcпутаницаEngconfusion
vadarisim I, II azjqəyyumруcопекунEngguardian
vaglaxisim IV (-bı) azjtirруcтонкое бревноEngsmall.circumference.logsynç`il
Vahidisim I (-ar) azjVahidруcВахидEngmale name
vaxxariynasifət I-III vaxxariynIVazjasanруcлегкий, простойEngsimple
vaxxariyrazərf I, II vaxxariydaIVvaxxariybaIIIazjasanруcлегкоEngsimple
vaxtisim III (-bı) azjvaxtруcвремяEngtime
vaqqamisim III (-bı) azjzolaq əzaz, iş yeriруcчистый ряд на полеEngcompleted.row
valisim III (-ar) 1IIIazjvalруcмолотильная доскаEngthreshing boardŞaqa şenke xətta valarniy vod.2IIIруcпластинкаEngrecord
valesisim III (-ar) azjvələsруcграбEnghornbeam/ironwood treesynatağar
vapəyisim III (-bı) azjitруcсобакаEngdog
varisim IV azjmal dövlətруcимуществоEngpossessions
varaisim IV (-bı) azjxırman, taxıl döylanyerруcуражай зернаEnggathering.grains
vara`asfeil I, IV, cəm 🔊varee`asIIvaraa`asIIIazjbaş gicəllənməkруcзакружиться головаEngbe dizzyGeer ilmiyk`ar vara`asda.Don't turn around and around for a long time or else your head will keep spinning.
vardisim III (-bı) 1IIIazjqızılgülруcрозаEngrose2IIIazjitburnu çiçəyiруcцветы шиповникаEngrosehip flower
vardeşisim IV (-bı) azjvərdişруcпривычкаEnghabit
varx-vurxisim IV (-bı) azjhay-kuyруcгрохотEngclatter
varidatisim III azjvaridatруcимуществоEngpossessions
varq`ayisim I, II (-bı) azjsarsaqруcболванEngblockhead
varlısifət I, II azjvarlıруcбогатыйEngrich