Browse Tsakhur

x


xaadimisim I, II (-ar) azjxadimруcдеятельEngspecialist
xaan aq`vaisim IV (-bı) azjfasadруcфасадEngfacade
xaana xhoşiyisim III (-bı) azjevin yığışdırılmasıруcдомашняя уборкаEnghousecleaning
xaana işisim III (-bı) azjev işiруcдомашняя работаEnghousework
xabarisim III (-bı) 1IIIazjxəbərруcрассказEngstory2IIIруcновостьEngnews
xacalatisim IV (-bı) azjxəcalətруcстыд, огорчениеEngshame; bitterness
xaçmaisim IV (-bı) azjorucруcгорстьEnghandful
xadimisim I (-ar) 1Iazjqısır, sonsuzруcбездетный человекEngchildless person2Iazjhərəmin qulluqçusuруcевнух, служитель гаремаEngeunuch, servant of the harem
xahişisim IV (-bı) azjxahışруcпросьбаEngrequest
xaxraisim IV (-bı) azjdeşilmiş yer, dəlikруcнишаEngniche, recess
xakisim IV (-bı) azjpaya, bastirmaруcкрепкий колEngbig.stake
xakandazisim IV (-bı) azjxakandazруcсовокEngdust pan
xalatisim III (-bı) azjxələtруcхалатEngrobe
xalayisim II (-er) xaladial. var.azjxalayруcтётяEngaunt
xalçeisim III (-bı) azjxalçaруcковёрEngrug
xalğudisim I, II (-ar) azjqudaруcродняEngin-laws
xalq`isim IV (-bı) azjxalqруcнародEngpeople
xaltaisim III (-bı) azjboyundrukруcошейникEngdog.collar
Xanisim I (-ar) azjXanруcХанEngHan
xanaisim IV (-bı) azjdəzgahруcпрядильный станокEngloom
xanımisim II (-ar) azjxanımруcгоспожаEngtitle of address (female)
xank`arak`isim
xapisim IV (-bı) azjarxaруcзад, круп коняEnghind end
xapna k`opiyisim III (-er) azjquyruqcuq sümüyüруcпоследний позвоночникEngtailbone
xap`ayisim IV azjənsadə isti yeməkруcпшеничная кашицаEngwheat.kashasynhəkviy